Bss BoldTech Resoursos Humanos

 

Stratejik hedeflerimize ulaşabilmek ve sürekli değişen rekabet koşullarında büyümeyi yönetmek için en büyük gücümüzün insan kaynaklarımız olduğuna inanırız. Çalışma hayatı ilişkilerimizde; saygı, anlayış ve güven ortamının yarattığı İŞ HUZURUNUN, çalışanlarımızın gönülden bağlılığını ve çalışma hayatı başarısını etkilediğine inanır ve bu konuda üstün gayret gösteririz.

İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerimiz ile; yeniliklere ve değişime açık, dinamik, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen ve etik değerleri önemseyen insan kaynağı istihdam etmeyi, çalışan memnuniyet ve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefleriz.

Sosyal sorumluluk bilinciyle; din, dil, ırk, cinsiyet, medeni durum, fiziksel engel, bölge, vb. ayrımı gözetmeksizin grup şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı seçiminde;


Şükrü Küçükyoldaş
Genel Müdür