Sertifikalarımız

Sertifikalarımız

  • ISO 9001:2008

    var olan tüm yönetim sistemlerinin temelini oluşturur. Bu sistem kurulup uygulandığında firmalar uluslararası platformlarda kendini daha etkin şekilde temsil eder. Bu standart, firmaya kalitenin geliştirilmesi için uygun ortam sağlamış olur.

  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

    Firmaların çevreye karşı olan sorumluluğunu kapsar. Standardın uygulanması firmanın çevresel boyutta yasal şartları yerine getirmesine yardımcı olur.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; var olan tüm yönetim sistemlerinin temelini oluşturur. Bu sistem kurulup uygulandığında firmalar uluslararası platformlarda kendini daha etkin şekilde temsil eder. Bu standart, firmaya kalitenin geliştirilmesi için uygun ortam sağlamış olur.

  •      Tüm çalışanlarla birlikte yürütülen bu sitem;
  •       Çalışanın daha verimli olmasından,
  •       Bir sorun oluştuğunda kimle iletişim kurulacağına,

Sorunun hangi ürün basamağından kaynaklandığını tespit etmeye kadar her konuda net bir bilgiler sunar

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Firmaların çevreye karşı olan sorumluluğunu kapsar.  Standardın uygulanması firmanın çevresel boyutta yasal şartları yerine getirmesine yardımcı olur. ISO 14001:2015 firmaların resmi kurumlarla olan çevre ile ilgili yasal süreçlerinde firmaya kolaylık sağlar. Yapılan denetimlerle  firma kendi bünyesindeki eksiklikleri görür, Belirlenen eksikliklere göre hareket eder, Bu da firmaların örnek bir firma haline gelmesini ve rekabet ortamında bir adım daha ileride olmasını sağlar.

Sertifikalar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi;

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi;

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; var olan tüm yönetim sistemlerinin temelini oluşturur. Bu sistem kurulup uygulandığında firmalar uluslararası platformlarda kendini daha etkin şekilde temsil eder. Bu standart, firmaya kalitenin geliştirilmesi için uygun ortam sağlamış olur.

Tüm çalışanlarla birlikte yürütülen bu sitem;

Çalışanın daha verimli olmasından,

Bir sorun oluştuğunda kimle iletişim kurulacağına,

Sorunun hangi ürün basamağından kaynaklandığını tespit etmeye kadar her konuda net bir bilgiler sunar.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi;
 
firmaların çevreye karşı olan sorumluluğunu kapsar.  Standardın uygulanması firmanın çevresel boyutta yasal şartları yerine getirmesine yardımcı olur. ISO 14001:2015 firmaların resmi kurumlarla olan çevre ile ilgili yasal süreçlerinde firmaya kolaylık sağlar. Yapılan denetimlerle  firma kendi bünyesindeki eksiklikleri görür, Belirlenen eksikliklere göre hareket eder, Bu da firmaların örnek bir firma haline gelmesini ve rekabet ortamında bir adım daha ileride olmasını sağlar.